SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
KSZTAŁTOWANIA ZIELENI

Galeria:

 

22 lat
doświadczenia

Zrealizowaliśmy

Projekty:

 • Projekt budowlany i wykonawczy pn. Projekt zagospodarowania terenu spacerowo – parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3, 1/41 i 13/29, obr. Żegrze. Miasto Poznań – Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Projekt budowlany pn. Przebudowa istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliszkowie. Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlany i wykonawczy pn. Rozbudowa zieleńca miejskiego wraz z budową urządzeń budowlanych w rejonie ul. Łososiowej 21 w Łodzi, dz. nr 321/6 i 321/5, obr. B-8. Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Projekt budowlano-wykonawczy pn. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Białków Górny. Gmina Kościelec
 • Projekt budowlano-wykonawczy pn. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Dąbrowice Częściowe. Gmina Kościelec
 • Projekt budowlano-wykonawczy pn. "Skwer im. Pawła Cymsa" - miejscem pamięci, rekreacji i spotkań. Gmina Czerniejewo
 • Projekt budowlano-wykonawczy pn. Zagospodarowanie terenu działki nr 79/1 w m. Gadowskie Holendry, gm. Tuliszków w ramach projektu pt. „Sielska Dolina w Gadowskich Holendrach”. Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlano-wykonawczy pn. Zagospodarowanie terenu działki nr 350 w m. Sarbicko, gm. Tuliszków w ramach projektu pt. „Integracyjny zakątek w Sarbicku”. Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlany pn. Rewaloryzacja Placu Powstańców Styczniowych 1863r. Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlano-wykonawczy "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Dąbrowice Stare". Gmina Kościelec
 • "Projekt koncepcyjny zagospodarowania działki numer 419 w miejscowości Subkowy na cele rekreacyjne". Gmina Subkowy
 • Projekt wielobranżowy pn. "Parking dla Międzytorza wraz z doświetleniem i zagospodarowaniem terenu zielenią, zlokalizowany na działkach o nr ewid. 17/1, 17/2, 19 - wzdłuż ulicy Lachmana w Płocku" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Parking dla Międzytorza - budżet obywatelski osiedlowy". Gmina – Miasto Płock
 • Projekt budowlany i wykonawczy "Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelcu na rekreację i edukację przyrodniczą". Gmina Kościelec
 • Projekt budowlano - wykonawczy oraz operat wodnoprawny pn. "Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków na działkach nr 117/2 i 118/4 w Ostrówku dla budynku wielorodzinnego po dawnej szkole". Gmina Sompolno
 • Projekt budowlano - wykonawczy pn. "Przebudowa trybun na stadionie w Tuliszkowie". Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlano - wykonawczy "Budowa parkingów przy UGiM w Tuliszkowie, w związku z przebudową drogi krajowej 72 Konin - Tuliszków - Uniejów". Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania zielenią terenu przy budynku Nadleśnictwa Koło w m. Gaj Stolarski. Nadleśnictwo Koło
 • Projekt budowlano - wykonawczy pn. "Plac zabaw przy przedszkolu w Tuliszkowie". Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlano - wykonawczy pn. "Budowa strefy rekreacji i wypoczynku w m. Smaszew". Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt budowlano - wykonawczy pn. "Rewaloryzacja parku w Lisowicach". Powiat Łódzki Wschodni
 • Dokumentacja projektowo-wykonawcza "Wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją na terenach porolnych przy drodze ekspresowej S5 Poznań – Gniezno, na terenie GDDKiA O/Poznań". GDDKiA O/Poznań.
 • Projekt budowlano-wykonawczy "Rewitalizacja Parku przy ul. Dąbskiej w Grabowie". Gmina Grabów.
 • Projekt techniczny "Wykonanie renowacji parku i stawu wraz z oświetleniem w m. Piętno, gm. Tuliszków". Gmina i Miasto Tuliszków
 • Projekt koncepcyjny "Zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku Nadleśnictwa Koło w m. Gaj Stolarski". Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koło.
 • Projekt koncepcyjny "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Lubstowie na cele rekreacyjne". Gmina Sompolno.
 • Projekt budowlano-wykonawczy "Urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie wydzielonym z działki ŚDS w Żeronicach". Gmina Dobra.
 • Projekty budowlano-wykonawcze placów zabaw w Lubstówku, Nowej Wsi i Sompolnie. Gmina Sompolno.
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania placu przy kościele WNMP w Kłodawie. Parafia Wniebowzięcia NMP w Kłodawie.
 • Projekt budowlano-wykonawczy "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Gozdów". Gmina Kościelec.
 • Projekt zagospodarowania terenu zielenią przy Przedszkolu Miejskim w Kole. Gmina Miejska w Kole.
 • Projekt koncepcyjny "Rewitalizacja Placu Wolności w Przedczu". Gmina Przedecz.
 • Projekt budowlano-wykonawczy "Zagospodarowania terenu wokół boiska trawiastego przy ulicy Norwida-Asnyka na osiedlu Dobrzyńska w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Tereny zielone i parki rekreacyjne". Gmina – Miasto Płock.
 • Projekt budowlano – wykonawczy "Budowa ścieżki dydaktycznej ZIELEŃ wraz z modernizacją części istniejącej w Uniejowie". Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek.
 • Projekt budowlano-wykonawczy "Rewalowyzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy". Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy
 • Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją projektową i kosztorysową dla zadania pod nazwą: "Odnowa Rynku w miejscowości Dąbie". Gmina Dąbie.
 • Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy placu zabaw w m. Lubstów i Ośno Górne. Gmina Sompolno.
 • Projekt koncepcyjny zieleni oraz wykonanie nasadzeń na placu przed basenem w Kole.
 • Projekt rewaloryzacji centrum miejscowości Tuliszków.
 • Dokumentacja projektowo - kosztorysowa szlaku pieszo-rowerowego na terenie gminy Malanów wraz z uwzględnieniem dwóch punktów postojowych.
 • Projekt i kosztorys nasadzeń jarzębu pospolitego celem wzmocnienia osiadłej populacji poprzez wzbogacenie i poprawę warunków torficznych biotopu głuszca i cietrzewia w związku z planowaną do budowy autostradą A 18 na odcinku węzeł Olszyna – węzeł Golnice. GDDKiA o/ Zielona Góra
 • Projekt rewaloryzacji centrum miejscowości Grzymiszew.
 • Dokumentacja techniczno - kosztorysowa, inwestycji pn.: "Nasza "mała - wielka" kościelecka scena na skarpie". Gmina Kościelec.
 • Dokumentacja projektowa na: "Utwardzenie miejsc postojowych i ścieżek oraz odwodnienie budynku w Zespole Dworsko - Parkowym w Kolnicy."Gmina Brudzew.
 • Projekt zagospodarowania terenu zieleni przy Pl. Wiosny Ludów w Czerniejewie.
 • Projekt zagospodarowania terenów zieleni w centrum Brudzewa, na ul. Plac Wolności.
 • Projekt zagospodarowania terenu zieleni ul. Ratuszowej we Wrześni.
 • Przyrodnicza rewaloryzacja parku zabytkowego w Tuliszkowie.
 • Projekt rewitalizacji centrum miejscowości Grabów.
 • Projekt budowlano - architektoniczny pn.: "Budowa placu zabaw w Dobrej, jako element produktu turystycznego obszaru działania LGD "Przymierze Jeziorsko"
 • Projekty budowlane dotyczące budowy placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w miejscowościach Głębokie, Ponętów Górny, Łubianka, gmina Olszówka
 • Projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na: rozbudowie autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku Kowal – granica województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego o urządzenia ochrony środowiska – dwa zbiorniki retencyjne dla płazów. GDDKiA o/Bydgoszcz
 • Projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID dla zadania polegającego na: rozbudowie autostrady A2 na odc. Trzciel – Nowy Tomyśl km 92+533 – 107+900 na terenie województwa wielkopolskiego poprzez budowę trzech zbiorników rozrodczych dla płazów. GDDKiA o/Poznań.
 • Projekt budowlano-wykonawczy z kosztorysem inwestorskim pn: Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie. Gmina Tuliszków.
 • Projekt budowlany dla zadania polegającego na odtworzeniu nieczynnego zbiornika wodnego na działce 1/3 w gminie Miedzichowo, obręb Trzciel Odbudowa, mającego spełniać funkcje siedlisk dla żurawia (Grus grus) i bąka (Botataurus stellaris). GDDKiA o/ Poznań
 • Dokumentacja techniczno-kosztorysowa pn: Budowa płyty boiska z automatycznym systemem nawadniania w miejscowości Dobrów. Gmina Kościelec.
 • Projekt remontu zbiornika wodnego usytuowanego na terenie leśnictwa Linne, gm. Dobra. Nadleśnictwo Turek.
 • Opracowanie szczegółowego programu kompensacji przyrodniczej (oraz projekt techniczny) polegającej na utworzeniu siedlisk łąkowych, przywróceniu właściwego stanu torfowiska i stworzeniu siedlisk zastępczych dla żurawia i bąka w obszarze Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Doliny Obry. GDDKiA o/Poznań.
 • Projekt budowlano-wykonawczy z kosztorysem inwestorskim dla zadania polegającego na budowie 2 rowów odwadniających wzdłuż drogi serwisowej po południowej stronie autostrady A2 pomiędzy rzekami Teleszyną Dolną a Janówką oraz budowie grobli na łuku rzeki Teleszyna Dolna. GDDKiA o/Poznań.
 • Projekt zagospodarowania zielenią miejsc reprezentacyjnych miasta Września tj. Rynek oraz ul. Warszawskiej poprzez opracowanie szczegółowego planu nasadzeń wieloletnich i sezonowych, opracowanie dokumentacji technicznej urządzeń pomocniczych oraz przygotowanie uproszczonego kosztorysu inwestorskiego. Gmina Września.

Nadzory:

 • Nadzór inwestorski nad: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy. Zieleń Miejska w Łęczycy.
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad: "Rewaloryzacja centrum miejscowości Tuliszków". Gmina i Miasto Tuliszków.
 • Nadzór inwestorski nad: "Zagospodarowanie zielenią placu wzdłuż ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach. Gmina i Masto Nowe Skalmierzyce.
 • Nadzór inwestorski nad: "Rozbudowa i remont deszczowni w Szkółce Zespolonej Kiejsze". Nadleśnictwo Koło.
 • Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Rewaloryzacja zespołu dworsko - parkowego w Tuliszkowie.
 • Nadzór inwestorski wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy oraz pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. "Rewaloryzacja centrum miejscowości Grzymiszew". Gmina Tuliszków
 • Nadzór inwestorski wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy dla zadania Rewitalizacja Centrum Osady Grabów - Plac Kościuszki.
 • Nadzór inwestorski :Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Głębokiem, Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim i Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łubiance w ramach programu Radosna Szkoła. Gmina Olszówka.
 • Nadzór autorski wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy z zakresie realizacji robót budowlanych pod nazwą: Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie. Gmina Dobra.
 • Nadzór autorski wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy w zakresie realizacji robót budowlanych pod nazwą: Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko-parkowego w Długiej Wsi. Gmina Dobra.
 • Nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Zagospodarowanie terenów centrum Kleszczowa. Gmina Kleszczów.
 • Nadzór inwestorskI nad: Zagospodarowanie terenów zieleni na skwerze przy ul. Powstańców Wlkp. oraz w pasie drogowym ul. Browarnej w Turku.
 • Monitoring ptaków lęgowych na terenie Ostoi Nadgoplańskiej PLB 040004 oraz w okolicach odkrywki Tomisławice. KWB Konin.

Inwentaryzacje:

 • Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących w kolizji z rurociągiem w pasie drogi krajowej nr 15 w m. Trzemeszno. GDDKiA O/Poznań, Rejon Gniezno.
 • Weryfikacja nasadzeń przy drodze S-5 Poznań – Wrocław (odc. Kaczkowo – Korzeńsko) od km 103+654 do km 108+759 – odcinek na terenie województwa dolnośląskiego. GDDKiA O/Poznań.
 • Rewizja dokumentacji powykonawczej, dotycząca zieleni na drodze S5 Gniezno – Poznań od km 14+475 do km 34+615. GDDKiA O/Poznań.
 • Projekt inwentaryzacji zieleni autostrady A2 (na odcinku Węzeł Komorniki 158+300 – Węzeł Krzesiny 171+600). GDDKiA O/Poznań.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca drzewa przeznaczone do usunięcia wraz z propozycją nasadzeń kompensacyjnych na terenie zieleni przy ul. 1-go Maja, ul. Plac Kościuszki na działce 256/5. Gmina Grabów.
 • Inwentaryzacja nasadzeń drzew i krzewów rosnących w pasie autostrady A1. Odcinek I (od km 261+000 do km 270+000) i odcinek II (od km 270+000 do km 291+000). SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.
 • Specjalistyczny przegląd drzewostanu przyulicznego na terenie pasów drogowych miasta Poznania dzielnicy Grunwald (84,70 km). ZDM Poznań.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów rosnących w pasie przebudowy drogi wojewódzkiej DW 276 w m. Sycowice na odcinku od km 15+200 do km 17+348. Pracownia projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o..
 • Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do usunięcia z działki o nr ewid. 853, obręb Malanów wraz z opracowaniem planu nasadzeń kompensacyjnych w zamian za usunięte drzewa.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach położonych w miejscowości Krwony, gmina Brudzew. KWB Adamów.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna dla modernizacji linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom na odcinku 38,800 km – 104,250 km. Mott Mac Donald Limited Sp. z o.o..
 • Inwentaryzacja dendrologiczna istniejącej zieleni oraz wskazania dotyczące jej pielęgnacji, wraz z projektem nasadzeń uzupełniających oraz uzyskaniem uzgodnień z konserwatorem zabytków dotycząca placu Wiosny Ludów w Czerniejewie.
 • Specjalistyczne przeglądy stanu zadrzewienia przy drogach krajowych województwa zachodniopomorskiego oraz weryfikacja nasadzeń przy nowo oddanych inwestycjach drogowych. GDDKiA o/Szczecin oraz GDDKiA o/Poznań.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna alei zabytkowej w Czerniejewie wraz z projektem nasadzeń uzupełniających oraz uzyskaniem uzgodnień z konserwatorem zabytków. Gmina Czerniejewo.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna dróg i terenów miejskich w Turku.

Opinie:

 • Opinia dotycząca oszacowania wartości zniszczonych drzew na DK11 w miejscowości Tarnowo. GDDKiA O/Poznań, Rejon w Chodzieży.
 • Opinia dendrologiczna dotycząca drzewa z gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica) rosnącego na terenie Parku Miejskiego w Kaliszu. Urząd Miejski w Kaliszu.
 • Ekspertyza dendrologiczna wykonana metodą Visual Tree Assessment (VTA) dotycząca drzew pomnikowych (Dęby szypułkowe (Quercus robur), lipy drobnolistne (Tilia cordata), buk zwyczajny ‘Atropunicea’ (Fagus sylvatica), wierzba biała (Salix alba) i sosna wejmutka (Pinus strobus) - znajdujących się na terenie Gminy Opatówek. Gmina Opatówek.
 • Opinia dendrologiczna dotycząca drzew i krzewów rosnących na terenie gminy Osiek Mały na obszarze Natura 2000 – w kontekście wydawania zezwoleń na wycinkę drzew. Gmina Osiek Mały.
 • Ekspertyza dendrologiczna dębu szypułkowego (Quercus robur) wykonana metodą Visual Tree Assessment (VTA) rosnącego w miejscowości Kotwasice, gm. Malanów.
 • Opinia o stanie zdrowotnym lipy rosnącej przy ul. Szkolnej w Turku będącej pomnikiem przyrody wraz z określeniem zaleceń dotyczących dalszego postępowania i zabiegów pielęgnacyjnych koniecznych dla ratowania drzewa. Gmina Turek.
 • Opinia dendrologiczna w sprawie drzew usuniętych bez zezwolenia z terenu nieruchomości w miejscowości Łazy.
 • Opinia dendrologiczna dotycząca wycinki drzew w miejscowości Miłkowice.
 • Ekspertyza dendrologiczna trzech drzew stanowiących pomniki przyrody - Rawa Mazowiecka.


Dział Realizacji – przykładowe zadania

 • Rewitalizacja Rynku będącego historycznym układem urbanistycznym miasta Czerniejewo. Gmina Czerniejewo.
 • Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Sławoszewku, Gmina Kleczew.
 • Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu. Gminy: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Buk, Dopiewo i Stęszew. ZDP Poznań.
 • Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych na pomnikowym dębie rosnącym w miejscowości Ruszków Pierwszy. Przeprowadzenie mikoryzy. Gmina Kościelec.
 • Wykonanie prac remontowych w miejscowości Ponętów Górny II polegających na naprawie i konserwacji pomostu drewnianego i kładki przy stawie wraz z oczyszczeniem stawu. Gmina Olszówka.
 • Wykonanie specjalistycznych cięć w drzewostanie przyulicznym na terenie pasów drogowych dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu. ZDM Poznań.
 • Wykonanie prac pielęgnacyjnych - cięcia sanitarne, korygujące i techniczne w koronach drzew przyulicznych Miasta Poznania, dzielnica Jeżyce. ZDM Poznań.
 • Wykonanie terenów zieleni przy Przedszkolu Miejskim na ul. Piaski w Kole. Gmina Miejska Koło.
 • Zabiegi pielęgnacyjne drzew pomnikowych w Alei Mielno-Wierzonka. Gmina Swarzędz.
 • Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni na terenie gminy Brudzew. Gmina Brudzew.
 • Budowa boisk sportowych na terenie gminy Tuliszków, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuliszków położonych w: Ogorzelczynie, Smaszewie, Tarnowej i Kiszewach. Gmina i Miasto Tuliszków.
 • Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Zespole Pomostów Widokowych nad Jeziorem Długie, na działce o nr ewid. 152, w obrębie ewidencyjnym Długie, gm. Izbica Kujawska.
 • Realizacja inwestycji pn.: "Dla mieszkańców oraz Gości Grobla pełna przyjemności". Gmina Czerniejewo.
 • Realizacja inwestycji pn.: "Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chłądowo poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanieterenu przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie". Gmina i Miasto Witkowo.
 • Wykonannie automatycznego systemu nawadniania na terenie firmy ProBiotics Polska Sp. z o.o.. Stowarzyszenie Ekosystem - Dziedzictwo Natury Turek.
 • Zagospodarowanie zabytkowego parku w miejscowości Głębokie. Gmina Olszówka.
 • Zagospodarowanie zieleni wraz z budową nawierzchni dla pieszych na cmentarzu wojennym z okresu I wojny przy ul. Szpitalnej w Koninie.
 • Zagospodarowanie parku w m. Kotowo polegające na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych oraz wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów w parku, jako uzupełnienie drzewostanu i zakrzewień oraz nasadzenia krzewów - żywopłotu.
 • Więckowice - zagospodarowanie działki na Wiejskie Centrum Rekreacji - I etap. Gmina Dopiewo.
 • Zagospodarowanie zabytkowego parku w Skórzewie. Gmina Dopiewo
 • Zamontowanie na terenie parku im. Żerminy Składkowskiej w Turku 37 szt. budek lęgowych dla ptaków.
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji trzech placów zabaw realizowanych w ramach programu "Radosna Szkoła". Gmina Koło.
 • Bajkowy zakątek - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno - edukacyjne. Gmina Dąbie
 • Wyposażenie miejscowości Dziadowice - Folwark, Grąbków, Poroże w zaplecze sportowo – kulturalne. Gmina Malanów.
 • Budowa płyty boiska wraz z automatycznym systemem nawadniania w miejscowości Dobrów. Gmina Kościelec.
 • Zimowe utrzymanie nieruchomości na terenie firmy Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. oraz firmy Wood – Mizer Industries Sp. z o.o. polegającego na: odśnieżaniu placów, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, dachu, usuwania nawisów śnieżnych oraz sopli. Ponadto utrzymanie zieleni polegające na wykaszaniu powierzchni trawiastych, przycinaniu żywopłotów oraz odchwaszczaniu. Koło.
 • Rozbudowa urządzeń odwadniających wzdłuż drogi serwisowej autostrady A2 w km 289+900 – 290+700 pomiędzy rzekami Teleszyną Dolną a Janówką. GDDKiA o/Poznań
 • Realizacja inwestycji pn.: Nasza "mała - wielka" kościelecka scena na skarpie. Gmina Kościelec.
 • Wykonanie 3 wiązań elastycznych typu Cobra PLUS na kasztanowcu zwyczajnym, rosnącym na terenie parku dworskiego w Kolnicy. Gmina Brudzew.
 • Renaturalizacja miedzywala na wysokości ujścia Neru do Warty na obszarze ‘wyspy” w widłach Neru i Warty (42,66ha)KWB Adamów.
 • Wykonanie przepompowni wraz ze sterowaniem oraz instalacji automatycznego systemu nawadniania na terenie firmy Wood – Mizer Industries Sp. z o.o. w Kole.
 • Metaplantacja roślin chronionych selerów węzłobaldachowych w m. Królów z pasa drogi krajowej nr 12 na stanowisko zastępcze wraz z monitoringiem udatności dla GDDKiA Zielona Góra
 • Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w parku wpisanym do rejestru zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi – park w Bełdowie, gmina Aleksandrów Łódzki.
 • Budowa zastępczego zbiornika rozrodczego dla płazów na działce 59/3 w Przychodzku – w systemie zaprojektuj i wybuduj. GDDKiA o/Poznań
 • Wykonanie systemu nawadniania terenów zieleni zlokalizowanych na placu Narutowicza w Bełchatowie.
 • Budowa terenów zieleni w ramach „Przebudowy placu Narutowicza ul. 19 Stycznia ul. Fabrycznej wraz z infrastrukturą komunalną”. Gmina Bełchatów.
 • Utrzymanie parku miejskiego im. Żerominy Składkowskiej w Turku.
 • Zamontowanie systemów nawadniających na pięciu rondach w Kole.

MySQL: 0.0024 s, 63 zapytań, PHP: 0.1808 s, łącznie: 0.1832 s, dokument z "cache".

Designed by SoftMatrix