SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
KSZTAŁTOWANIA ZIELENI

PROJEKTY ZABYTKOWYCH ZAŁOŻEŃ OGRODOWYCH

Nasza firma dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie realizacji opracowań dotyczących ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych. Jako specjaliści posiadamy wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz stosowne kwalifikacje wymagane przepisami prawa w zakresie ochrony i restauracji obiektów ogrodowych w różnej wielkości. Starannie przeprowadzane inwentaryzacje dendrologiczne, kwerendy historyczne i analizy kompozycyjne, poparte fachową wiedzą, pozwalają nam na realizacje projektów rewaloryzacji parków i ogrodów. Opracowujemy projekty koncepcyjne oraz pełne dokumentacje budowlano-wykonawcze wraz z uzgodnieniami konserwatorskimi i pozwoleniem na budowę. Przygotowujemy materiały przetargowe tj. specyfikacje techniczne i szczegółowe wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót. Nasze kompleksowe projekty pozwalają inwestorom na ochronę i przystosowanie do współczesnych potrzeb obiektów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

MySQL: 0.0031 s, 64 zapytań, PHP: 0.0613 s, łącznie: 0.0644 s, dokument z "cache".

Designed by SoftMatrix