SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
KSZTAŁTOWANIA ZIELENI

PROJEKTY KOMPENSACJI PRZYRODNICZYCH

Kompensacja przyrodnicza jest to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych. Powinna być stosowana zawsze, jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstają negatywne oddziaływania na środowisko. Jako specjaliści przygotowani teoretycznie i praktycznie skutecznie realizujemy projekty kompensacji przyrodniczych, m.in. utworzenia siedlisk łąkowych, przywrócenia właściwego stanu torfowisk oraz tworzenia siedlisk zastępczych dla ptaków, płazów i innych zwierząt znajdujących się pod ochroną. Dla potrzeb kompensacji przyrodniczych wykonujemy kompleksowe opracowania obejmujące projekty koncepcyjne i techniczne z kompletną dokumentacją realizacyjną (m.in. operaty wodno-prawne, projekty budowlano-wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, itp.).

MySQL: 0.0021 s, 64 zapytań, PHP: 0.0175 s, łącznie: 0.0196 s, dokument z "cache".

Designed by SoftMatrix