SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
KSZTAŁTOWANIA ZIELENI

OPRACOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Realizujemy specjalistyczne i kompleksowe opracowania:

  • inwentaryzacje przyrodnicze z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko wraz ze wskazaniem działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań inwestycji,
  • inwentaryzacje entomologiczne (m.in. ksylofagów),
  • inwentaryzacje siedlisk przyrodniczych,
  • inwentaryzacje i monitoring ornitologiczny,
  • monitoring działań kompensacyjnych,
  • ochrona ekosystemów wodnych i wodno-błotnych,
  • monitoring i ocena jakości wód, rekultywacja jezior, ocena hydromorfologiczna rzek,
  • raporty oddziaływania na obszary Natura 2000,
  • karty informacyjne przedsięwzięcia.

MySQL: 0.0020 s, 64 zapytań, PHP: 0.0296 s, łącznie: 0.0317 s, dokument z "cache".

Designed by SoftMatrix