SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
KSZTAŁTOWANIA ZIELENI

PIELĘGNACJA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

Wykonujemy specjalistyczne usługi z zakresu cięć pielęgnacyjnych i wycinki drzew tzw. trudnych na działkach prywatnych, przemysłowych, terenach miejskich i gminnych oraz na cmentarzach i w miejscach trudno dostępnych. W ramach przedmiotowych prac realizujemy: cięcia pielęgnacyjne (cięcia sanitarne, formujące), cięcia techniczne (utrzymanie skrajni drogi, usunięcie kolizji drzew z budynkami oraz infrastrukturą techniczną), cięcia korygujące (usunięcie wad w budowie drzewa). Usuwanie skutki wichur (połamane drzewa, gałęzie, wiatrołomy), Ponadto karczujemy pnie lub frezujemy w miejscach kolizji np. z infrastrukturą podziemną. Gałęzie i odpady drzewne rozdrabniamy rębakiem i pozostawiamy do wykorzystania Zamawiającemu lub zagospodarowujemy zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.

MySQL: 0.0019 s, 65 zapytań, PHP: 0.0129 s, łącznie: 0.0148 s, dokument z "cache".

Designed by SoftMatrix